Hình ảnh “chiều chiều” được gắn liền với nỗi nhớ trong ca dao

Hình ảnh “chiều chiều” được gắn liền với nỗi nhớ trong ca dao

Tình cảm gia đình được hun đúc và truyền lại cho nhiều thế hệ từ đời này sang đời khác qua những câu ca dao đằm thắm ngọt ngào. Liên quan đến buổi chiều, ca dao có nhiều cấu trúc phổ biến như: chiều chiều, chiều hôm, chiều nay… “Chiều” là khoảng thời gian gần […]

Continue Reading