“Mộc ngưu, lưu mã” của Khổng Minh có thật sự tồn tại trong lịch sử ???

“Mộc ngưu, lưu mã” của Khổng Minh có thật sự tồn tại trong lịch sử ???

Với người Trung Quốc, quân sư Khổng Minh là một nhà tiên tri vĩ đại. Tài tiên đoán, liệu sự như thần của ông khiến hậu thế phải nghiêng mình thán phục. Được những người đời sau tôn vinh như một nhân vật “tuyệt trí”, một “vạn thế quân sư” kiệt xuất, Khổng Minh Gia Cát Lượng […]

Continue Reading
Giải thích hiện tượng bọt khí methane ở vùng tam giác Quỷ

Giải thích hiện tượng bọt khí methane ở vùng tam giác Quỷ

Tam giác Quỷ, là một vùng biển nằm về phía tây Đại Tây Dương và đã trở thành nổi tiếng nhờ vào nhiều vụ việc được coi là bí ẩn mà trong đó tàu thủy, máy bay hay thủy thủ đoàn được cho là biến mất không có dấu tích. Hiện vẫn chưa có lời giải thích cho hiện tượng bọt khí […]

Continue Reading