Tiểu thuyết truyện tranh - Mỏ vàng mới của điện ảnh Hollywood

Tiểu thuyết truyện tranh – Mỏ vàng mới của điện ảnh Hollywood

Người ta thống kê rằng nếu xếp chồng lên nhau các cuốn truyện Superman Leaped được bán ra thị trường trong 40 năm qua thì sẽ được một tòa nhà cao tầng. Đó là ví dụ rất sống động về độ ăn khách của bộ truyện này. Những siêu phẩm như Superman Leaped, Wanted, Spider-Man, X-Men… […]

Continue Reading